Vertrouwens-persoon

Wat doet een vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor aan medewerkers. Binnen organisaties zijn pesterijen, discriminatie, werkdruk of seksuele intimidatie vaak een probleem. Uit onderzoek blijkt dat 79% van de Nederlandse bedrijven met een of meerdere van deze problemen te maken hebben (Bron: FNV 2010, TNO 2012). Ook binnen uw organisatie kunnen deze ongewenste omgangsvormen zich voordoen. Vaak heeft u dit niet eens in de gaten. Een gecertificeerde vertrouwenspersoon gaat met medewerkers in gesprek en – wanneer de betreffende medewerker daarom vraagt – ondersteunt bij het zoeken naar manieren om eventuele ongewenste situaties te stoppen. Daarnaast adviseert de vertrouwenspersoon het management over het ontwikkelen en onderhouden van een gedegen organisatiebeleid waarmee ongewenste situaties kunnen worden voorkomen.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

De ARBO-wet verplicht organisaties vanaf 2007 om beleid op te stellen voor Psychisch Sociale Arbeidsbelasting (PSA). Een onafhankelijk vertrouwenspersoon maakt hier deel van uit. Meer weten over wat een vertrouwenspersoon voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact op voor meer informatie.

Vertrouwenspersoon voor bedrijven en non-profitorganisaties

BBCC heeft ruime ervaring als vertrouwenspersoon bij uiteenlopende commerciële bedrijven en non-profitorganisaties. Vaak is het genoeg voor mensen om even in alle vertrouwelijkheid te praten met een onafhankelijk persoon die de organisatie wél kent. Soms zijn mensen al geholpen met enkele handvatten om zelf aan de slag te gaan. Maar daar waar nodig kunnen we de medewerker over mogelijke stappen adviseren, zoals:

  • het vinden van mensen binnen de organisatie die hulp kunnen bieden;
  • het inschakelen of aanstellen van een maatschappelijk werker of financieel adviseur;
  • het verwijzen naar juridische, psychosociale of andere hulp;
  • het bieden van nazorg;
  • het indienen van een officiële klacht.

De vertrouwenspersoon blijft naast de medewerker staan totdat hij/zij zich veilig voelt.

BBCC is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.