Interculturele coaching

Interculturele coaching

Omdat bedrijven meer en meer te maken krijgen met medewerkers die afkomstig zijn uit verschillende culturen, wordt intercultureel coachen steeds belangrijker. Sociale en persoonlijke omstandigheden beïnvloeden het denken en handelen van medewerkers. Wat voor de één vanzelfsprekend is, kan voor de ander als een last worden gezien. Door tijdens de begeleiding en coaching van medewerkers, leidinggevenden en management rekening te houden met interculturele verschillen, zoals herkomst, sociale behoeften en de leefomgeving, kunnen problemen voortijdig worden ontdekt en opgelost.

Interculturele begeleiding binnen bedrijven

BBCC Coaching & Mediation kijkt onbevooroordeeld naar andere culturen en heeft kennis van diverse culturele achtergronden en denkwijzen.

Met deze interculturele blik ondersteunt BBCC bedrijven bij zaken als:

  • het voeren van loopbaangesprekken;
  • het vergroten van interculturele communicatiecompetenties bij zowel leidinggevenden als medewerkers;
  • arbeidsmediation;
  • het voeren van ziekteverzuimgesprekken.

Interculturele coaching en ondersteuning kan bestaan uit persoonlijke begeleiding, consultatiegesprekken, locatiebezoeken en een training ‘Interculturele communicatie en begeleiding’ of ‘Empowerment’. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.