Fast Lane Mediation

In één dag naar de oplossing

Soms dreigt een conflictsituatie u of de organisatie dusdanig veel energie, tijd, ergernis en geld te gaan kosten dat u besluit dat het probleem versneld opgelost moet worden. BBCC biedt u de mogelijkheid om dit dan, samen met u en de andere partij, binnen 1 dag te realiseren. Met name zakelijke geschillen en conflicten binnen arbeidsrelaties lenen zich bij uitstek om met behulp van een gespecialiseerde mediator tot een oplossing te komen.

Doel FLM

Het doel is om binnen één dag, onder leiding van een ervaren mediator, te komen tot een getekende vaststellingsovereenkomst. BBCC streeft naar structurele oplossingen waar beide partijen zich in kunnen vinden, zodat het traject, na ondertekening, naar volle tevredenheid afgesloten kan worden.

Voorwaarden

Partijen verbinden zich om binnen één dag tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen. Zij laten zich gedurende deze dag bijstaan door een persoon met juridische expertise. Deze persoon is bij voorkeur gedurende de dag aanwezig, of deze is bereikbaar en beschikbaar voor telefonisch overleg.

Kosten

Het totale traject kost € 2995,- excl. BTW. Dit is inclusief alle kosten (Intake, vragenlijst, mediation, vaststellingsovereenkomst, locatie, catering enz.), uitgezonderd die van de eigen juridische bijstand.

Aanmelden | informatie

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid of heeft u vragen, neem dan contact op met BBCC Coaching & Mediation.