Mediation - Arbeid

BBCC is MFN-mediator en gespecialiseerd arbeidsmediator

In conflictsituaties kan mediation uitkomst bieden. Door gesprekken op gang te brengen kan er gezamenlijk naar oplossingen worden gezocht. Een mediator helpt daarbij als gespreksbegeleider en procesbewaker waarbij wensen, belangen en emoties van beide partijen niet uit het oog worden verloren. BBCC start een mediationproces altijd met ondertekening van een mediationovereenkomst. Hierin worden zaken als geheimhouding, vrijwilligheid en mandaat vastgelegd.

Arbeidsmediation

Arbeidsconflicten komen helaas iedere dag voor. Sommige kleine conflicten binnen uw organisatie lossen zich vroeg of laat vanzelf op. Wanneer dat niet gebeurt, is het zaak hulp in te schakelen voordat een conflict escaleert. Als gespecialiseerd arbeidsmediator heeft BBCC al diverse bedrijven geholpen zonder dat het nodig was om juridische hulp in te schakelen. Door toekomstgericht te zoeken naar creatieve oplossingen, komen partijen vaker tot elkaar. Meer weten over arbeidsmediation? Neem contact met ons op.

Tarieven mediation

De tarieven die BBCC hanteert voor mediation krijgt u in een heldere offerte voorgelegd. De offerte is opgebouwd uit een uurtarief, kosten voor het eventuele reizen buiten Nijmegen en het indien nodig afhuren van een locatie buiten Nijmegen. Indien u snel tot een oplossing wenst te komen voor uw zakelijke geschillen kan een Fast Lane Mediation traject het overwegen waard zijn.

BBCC Coaching & Mediation is MfN-mediator en voldoet daarmee aan de kwaliteitseisen van Mediators Federatie Nederland, tot voor kort het Nederlands Mediation Instituut (NMI) geheten.