Coachingstechnieken

NLP (Neurolinguïstisch Programmeren)

NLP, Neurolinguïstisch Programmeren, is de benaming voor een trainings- en coachingsmethode waarbij gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedragingen beter op elkaar worden afgestemd. Met NLP kan balans worden aangebracht in emotionele en rationele overwegingen, waardoor besluiten niet alleen intuïtief, maar ook structureel kunnen worden genomen. Communicatie is daarbij het sleutelwoord. Door bewuster om te gaan met waarnemingen en gedachtepatronen verloopt niet alleen uw communicatie met anderen effectiever, maar krijgt u ook meer grip op uw eigen stemmingen, gedachten en gedragingen.

NLP-trainer en -coach

BBCC Coaching & Mediation is NLP-trainer en -coach en geeft met regelmaat NLP-trainingen aan bedrijven. Daarnaast zijn wij in te schakelen als NLP-coach voor particuliere sessies. Neem contact op voor meer informatie over de NLP-technieken die wij toepassen of voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

RET (Rationele Emotieve Therapie)

Rationele emotieve therapie, oftewel RET, is een vorm van cognitieve gedragstherapie waarbij ervan wordt uitgegaan dat gedachten een sterke invloed hebben op emoties. Misschien kent u ze wel? Van die vervelende gedachten over iets of iemand die je gemoedstoestand beheersen? Soms zijn ze onterecht, maar vaak hebben ze invloed op uw gedragingen en handelingen. Met behulp van RET leert u inzien welke gedachten contraproductief werken en hoe u deze kunt veranderen en omzetten naar productieve gedachten. Meer weten? Neem voor meer informatie contact op met coach en mediator Bernadette.

RET-training, het ABCDE-model

Een RET-training van BBCC Coaching & Mediation verloopt volgens het ABCDE-model. Dat ziet er als volgt uit:

A = Activating event. Hoe ziet de situatie eruit en wat is de aanleiding voor uw emoties? Dat brengen we samen in kaart.
B = Beliefs (gedachten). Welke gedachten heeft u bij de situatie? Ook die beschrijven we samen.
C = Consequence. Wat zijn de gevolgen van uw gedachten? Welke gedragingen en gevoelens komen daaruit voort? Daar proberen we grip op te krijgen.
D = Discussion. Samen met uw RET-trainer toetst u uw gedachten en leert u om zelfreflectie toe te passen.
E = Evaluation. In de laatste fase van de RET-training probeert u om uw gedachten om te zetten naar productieve gedachten die een positief effect hebben op gevoelens en gedragingen.

Provocatief coachen

Het principe van provocatief coachen ligt in de naam verscholen. Provocatief staat voor de uitdagende manier waarop er wordt gecoacht. Absurde verklaringen en onhaalbare oplossingen worden tijdens de coachingssessies aangedragen. Op een controversiële manier houden we uw zwakke punten tegen het daglicht. Tijdens dit coachingstraject staan de begrippen ‘humor’, ‘liefde’, ‘vrije associatie’ en ‘contact’ centraal.

Provocatieve coaching in praktijk

Hoe provocatief coachen in zijn werk gaat? Dat legt BBCC u graag verder uit. Wilt u bijvoorbeeld beter voor uzelf kunnen opkomen? Een realistischer zelfbeeld creëren? Of uw waardering voor anderen beter kunnen uiten? Dan kan provocatieve coaching u uitkomst bieden. Vraag gerust om meer informatie over de werkwijze van provocatief coachen en kijk of dit coachingsprogramma ook bij u past.

Counseling

Counseling helpt u om inzicht te krijgen in levensvragen, balans te brengen in uw denken, voelen, beleven en handelen en de grenzen van uw eigen mogelijkheden op te zoeken. Problemen met een psychosociale achtergrond, zoals aanhoudende stress, verminderde energie, lusteloosheid, hoofdpijn of een ontevreden gevoel, kunnen middels een counselingstraject worden opgelost. BBCC begeleidt u op weg naar oplossingen.

Werkwijze counselor

Een counselor ondersteunt u bij het doorvoeren van veranderingen waarmee u (weer) richting geeft aan uw leven. BBCC begrijpt dat er ook zaken zijn die niet kunnen worden opgelost. Soms is het beter om een manier te vinden waarop er met de omstandigheden kan worden omgaan. Daarom staat tijdens het counselingstraject uw toekomst centraal. Door het opstellen van een actieplan bepaalt u zelf hoe u die toekomst tegemoet treedt. Meer weten over onze counselingsprogramma’s? Vraag meer informatie aan.

Tarieven counseling

Welke tarieven er worden gehanteerd voor counseling? Dat leggen we u in een duidelijke offerte graag voor. Na een kennismakingsgesprek spreken we samen af hoeveel sessies u nodig heeft en gaat het counselingstraject van start.

PMA (Progressive Mental Alignment)

Met Progressive Mental Alignment (PMA) leert u negatieve ervaringen die u heeft verdrongen in uw onderbewustzijn los te laten. Vindt u het lastig mensen aan te spreken? Kunt u moeilijk besluiten nemen? Heeft u podiumangst? En weet u niet waar het vandaan komt? Soms belemmeren negatieve emoties u om te groeien en stappen te zetten. In de wereld van PMA worden deze emoties ook wel ‘bad clusters’ genoemd. ‘Bad clusters’ bepalen niet alleen een groot deel van uw gedragingen, maar kunnen ook angst, verdriet, frustratie, boosheid of futloosheid veroorzaken.

PMA-coach van werkgevers, managers en ondernemers

Een PMA-coach begeleidt u bij het achterhalen van negatieve ervaringen door middel van gedetailleerde vraagtechnieken. Gebeurtenissen die een sterke invloed hebben gehad op uw levenswijze, maar die u diep heeft weggestopt, komen hierdoor aan het licht. BBCC Coaching & Mediation is voornamelijk actief in het bedrijfsleven als PMA-coach van werkgevers, managers en ondernemers. Dankzij PMA vergroten zij hun effectiviteit en leren zij beter om te gaan met werknemers, klanten, samenwerkingspartners of opdrachtgevers. Vraag gerust vrijblijvend meer informatie aan.

PMA-coachingstechniek

De PMA-coachingstechniek verschilt van andere coachingstechnieken, zoals systemisch coachen of provocatief coachen, door de wijze waarop het onderbewustzijn wordt aangesproken. Toch moet de PMA-techniek niet worden verward met hypnose of andere bewustzijnsveranderende technieken. Wilt u meer weten over de PMA-coachingstechniek, neem dan contact op met BBCC.

Systemisch coachen

Bij systemisch coachen wordt rekening gehouden met de context waarin u leeft, oftewel de systemen waar u deel van uitmaakt. Denk aan een organisatiestructuur, familieband of cultuur. Binnen deze systemen spelen binding, hiërarchie en ‘geven en nemen’ een belangrijke rol. Wanneer een van deze drie factoren niet aanwezig is of verstoord is, kan dat al leiden tot problemen. Denk aan werknemers die zich niet op hun plek voelen binnen een organisatie. Zij functioneren minder goed of kunnen hun kwaliteiten op den duur zelfs verliezen.

Familieopstelling

De werkwijze van systemisch coachen, dat ook wel bekend staat als familieopstelling, wordt vooral individueel toegepast. Toch wordt u tijdens de coachingssessies niet gezien als een individu, maar als onderdeel van een familie, organisatie, geloofsgemeenschap of cultuur. BBCC Coaching & Mediation onderzoekt samen met u wat de oorzaak is van uw problemen en welke invloed uw omgeving hierop heeft. Soms kunnen de kleinste veranderingen al enorme winst opleveren. We vertellen u er graag meer over. Neem contact op.