Coaching

Coaching leert u om patronen te herkennen én doorbreken

Bent u ’s avonds doodvermoeid? Heeft u vaak hoofdpijn of zit u regelmatig met een knoop in uw maag? Lukt het u maar niet om werkzaamheden te plannen en lopen projecten altijd uit? Of vindt u het lastig om privézaken en werk gescheiden te houden? Dan wordt het tijd uw levensstijl wat bij te schaven of grenzen te verleggen. Een coachingssessie laat u inzien dat er meer te kiezen valt dan u denkt. U bespreekt niet alleen uw problemen, maar krijgt ook opdrachten voorgeschoteld. Ontdek zelf hoe u obstakels het beste kunt nemen en uw tijd efficiënt kunt indelen. Om tot heldere inzichten te komen, geeft BBCC Coaching & Mediation u een steuntje in de rug.

Coach voor bedrijven en ondernemers

BBCC Coaching & Mediation is gespecialiseerd in het coachen van bedrijven en ondernemers. Structuur aanbrengen, werkzaamheden beter plannen en het optimaliseren van de samenwerking binnen een organisatie kunnen al leiden tot een effectievere inzet van medewerkers. Toch hoeven problemen op de werkvloer niet altijd werkgerelateerd te zijn. Ook privésituaties kunnen invloed hebben op de werkhouding, productiviteit en gemoedstoestand van u of uw collega’s, evenals culturele verschillen. Tijdens een intakegesprek legt u samen met de coach van BBCC de vinger op de zere plek. Coachingstechnieken waarvan wij gebruik maken, zijn: NLP, RET, PMA, Provocatief coachen en Systemisch coachen.

Tarieven coaching

Je kunt natuurlijk de kosten zelf betalen, maar er zijn voor werkgevers een groot aantal opties om met minimale investeringen jou optimaal te helpen. Verschillende verzuimverzekeraars vergoeden inzet voor coaching en mediation. (verschillende polissen van bijvoorbeeld Achmea en De Goudse). We hebben ook pakketprijzen zodat je vooraf precies weet waar je financieel aan toe bent. Maar altijd geldt dat de coachingstarieven voor aanvang van de coachingssessies aan je worden voorgelegd. Dankzij een duidelijke offerte weet je precies waar je aan toe bent.

Vervolgens maken we samen een plan van aanpak, vastgelegd in een intakerapportage, en start het coachingstraject dat meestal uit vijf of zes sessies bestaat. De resultaten die behaalt worden worden door middel van een eindrapportage teruggekoppeld. Vraag naar de mogelijkheden.