De regels omtrent zorgverlof

Veel organisaties hebben regelingen voor het opnemen van zorgverlof. Maar ook wettelijk heeft een medewerker recht op zorgverlof. Zorgverlof kan op vele manieren ingezet worden. Ken je de regels?

Het recht op kortdurend zorgverlof bedraagt 2 keer het aantal werkuren per week binnen 12 maanden. Het gaat om de werkuren die in de arbeidsovereenkomst zijn afgesproken. Aan langdurend zorgverlof kan men in 12 maanden tijd 6 keer het aantal werkuren per week opnemen. In de cao kunnen afwijkende regels over zorgverlof staan.

Voor wie kan men zorgverlof opnemen?

Je kunt kortdurend en langdurend zorgverlof krijgen ten behoeve van mensen uit jouw omgeving die ziek of hulpbehoevend zijn. Het gaat om:

  • kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten).
  • anderen die deel uitmaken van jouw huishouden (bijvoorbeeld een inwonende tante).
  • bekenden (iemand met wie je een sociale relatie heeft. Bijvoorbeeld schoonouders, een buurvrouw of een vriend).  Voorwaarde is wel dat je de enige bent die de zieke zorg kan geven.
  • Zorgverlof voor ziek kind

Als je kind ziek is geworden, heb je recht op kortdurend zorgverlof. Het kan gaan om:

  • je eigen kind of kind van echtgenoot/geregistreerde partner.
  • Je adoptiekind.
  • een kind van de partner met wie je samenwoont.
  • Je pleegkind (als dit kind volgens de basisregistratie personen bij de gemeente op hetzelfde adres woont).

Wanneer kortdurend zorgverlof

Als je een zieke in je naaste omgeving wilt verzorgen, heb je recht op kortdurend zorgverlof. Voorwaarde is dat de zieke verzorging nodig heeft. Voor iemand die bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt, kun je meestal geen kortdurend zorgverlof opnemen, want de zieke krijgt al verzorging.

Op de eerste ziektedag kun je voor deze naaste uit je omgeving zorgverlof opnemen. Bijvoorbeeld voor een kind dat plotseling ziek is geworden op school en dat je moet ophalen. Calamiteitenverlof is onder andere voor plotselinge situaties die je meteen moet oplossen.

Kortdurend zorgverlof melden bij werkgever

Je meldt het verlof zo spoedig mogelijk bij je werkgever. De werkgever kan je achteraf vragen om bewijs dat het verlof nodig was. Je kunt bijvoorbeeld een doktersrekening laten zien.

Wanneer langdurend zorgverlof

Als je iemand uit je omgeving wilt verzorgen die levensbedreigend ziek is, heb je recht op langdurig zorgverlof.

Je kunt ook langdurend zorgverlof aanvragen als iemand uit je omgeving langere tijd ziek of hulpbehoevend is. Voorwaarde is dat de verzorging noodzakelijk is en dat je de enige bent die deze zorg kan geven.

Langdurend zorgverlof aanvragen

Langdurend zorgverlof vraag je schriftelijk aan bij je werkgever. Dat doe je minstens 2 weken voordat je het verlof wilt opnemen.

Je werkgever mag je om informatie vragen om te beoordelen of je recht hebt op verlof. Dit kan bijvoorbeeld een doktersverklaring zijn.

Zorgverlof in het buitenland

Je kunt zorgverlof opnemen voor een naast familielid in het buitenland. In de wet is niet bepaald dat die zorg in Nederland moet worden verleend.

Werkgever mag zorgverlof in principe niet weigeren

De werkgever mag kortdurend en langdurend zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf daardoor in ernstige problemen zou komen. Om die reden mag je werkgever kortdurend zorgverlof tegenhouden voordat het is ingegaan, ook nadat je het bij hem hebt gemeld. Maar ben je al met kortdurend zorgverlof, dan mag je werkgever dit niet meer stopzetten.
Ook als jouw langdurig zorgverlof al is begonnen, mag de werkgever dit niet meer stoppen.

Opbouw vakantiedagen loopt door tijdens zorgverlof

Tijdens het zorgverlof gaat de opbouw van de wettelijke vakantiedagen door. De werkgever mag de verlofdagen niet aftrekken van de wettelijke vakantiedagen.

Wat betekent zorgverlof voor mijn salaris?

Tijdens kortdurend verlof krijg je ten minste 70% van uw salaris. Tijdens langdurend verlof heeft u geen recht op salaris. Als dat minder is dan het minimumloon, ontvang je het minimumloon.

Salaris langdurig zorgverlof

Jouw werkgever hoeft je salaris niet door te betalen over de uren dat je langdurig verlof hebt.

Andere afspraken in cao

In de cao of regeling van jouw personeelsvertegenwoordiging kunnen andere aanvullende afspraken staan over zorgverlof. Als dit zo is, gelden die afspraken.

Terug naar de E-zine