Uit de praktijk: Is Bas nog te redden?

Bas, 52 jaar en werkzaam als projectleider bij een technisch bedrijf, kwam bij mij op advies van de bedrijfsarts. Je hebt op die leeftijd mensen die heel jong ogen én mensen die er echt uitzien als 52. Bas behoorde tot de laatste categorie. Vriendelijk, beetje bescheiden en eigenlijk ook niet echt kleurrijk. Hij had zijn beoordelingsgesprek gehad en de eindconclusie van zijn leidinggevende was dat Bas al 3 jaar niet meer goed functioneerde. Nu heeft hij te horen gekregen dat er echt iets moet veranderen. Bas heeft een verbetertraject gekregen en dat moet binnen 9 maanden zijn vruchten hebben afgeworpen. Als dat niet lukt, volgt een ontslagaanvraag bij het UWV. Bas is zich kapot geschrokken.

Martha, zijn vrouw, is heel boos geworden toen ze het hoorde. “Waar haalt de werkgever het recht vandaan”. Immers, Bas kwam nooit te laat, werkte vaak nog ’s avonds en in het weekend voor de zaak en nu dit. “Bas heeft zijn beste jaren aan het bedrijf gegeven”.
Wat Martha niet besefte was dat Bas zoveel tijd nodig had voor zijn werk omdat hij nog steeds zijn werkzaamheden met pen en papier deed. De spreadsheets die zijn collega’s gebruikten vond hij maar lastig. Bas was niet flexibel en zijn planningen niet actueel. Hij speelde bijvoorbeeld nauwelijks in op wijzigingen in doorlooptijden. Ook was het al enkele keren voorgekomen dat de vraag van de klant veranderd was, maar dat het project van Bas doorliep met gegevens van 4 maanden oud. Dit had de organisatie al enkele tonnen gekost. In het verleden had het bedrijf diverse keren aan Bas Excel-trainingen aangeboden en een aanvullende opleiding op het gebied van projectplanning. Bas had elke keer aangegeven dat hij op de HTS genoeg geleerd had.

Nu is Bas helaas niet de enige! Ik zie regelmatig mensen die de boot gemist hebben en nu niet meer (kunnen) aanhaken. Maar Bas is pas 52 jaar! Hij zal echt iets moeten ondernemen om “bij” te blijven en mee te kunnen met de eisen van deze tijd. Bas is bij BBCC gekomen om stappen te zetten richting Duurzame Inzetbaarheid. Het tij moet gekeerd worden. Bas moet plannen maken: “Wat wil ik met  rest van mijn leven?”. Bas moet tot actie overgaan. Het initiatief en werkzaamheid ligt helemaal bij Bas. Uiteraard kan een coaching traject goede diensten bewijzen: we kunnen Bas helpen een plan te maken en hem begeleiden in de uitvoering daarvan.

Maar het zou mooi geweest zijn als al in een veel vroeger stadium de inzetbaarheid van Bas besproken was. Eigenlijk vind ik dat het een vast onderdeel moet zijn van het jaarlijkse gesprek. Meteen beginnen; liefst al op de middelbare school!

Terug naar de E-zine