Mentaal verzuim in de organisatie

Het is goed om een verschil te maken tussen ziekten van fysieke oorsprong en psychische klachten.  Als iemand op zondagavond een been breekt is hij maandag ziek. Dat is niet te voorzien op vrijdag; je wordt op maandagmorgen dus volledig verrast door deze ziekmelding. Psychische klachten of mentaal verzuim is wél te traceren voordat iemand zich ziek moet melden. Preventie actie geeft je de mogelijkheid om psychisch verzuim tegen te gaan. Het is goed om aan de hand van bovenstaand plaatje te laten zien hoe psychisch verzuim voorkomen kan worden door tijdig ingrijpen.

Uitleg plaatje:

Een medewerker vervult zijn functie en hoopt dat hij dusdanig goed functioneert dat hij verder zal groeien in zijn functie of dat hij promotie zal maken. Echter, door welke omstandigheid dan ook, kan hij last krijgen van de werkdruk of spanningen op het werk. Een goede medewerker zal dan zijn uiterste best doen om toch zijn doel te bereiken of de prestatie te leveren die van hem gevraagd wordt. Hoe meer last iemand ervaart, hoe meer signalen hij afgeeft aan de buitenwereld. Echter, vaak heeft hij dit zelf niet door. Zijn leidinggevende zou zich erin kunnen bekwamen om deze signalen te herkennen en daarover ook in gesprek te gaan, om te proberen de oorzaak te achterhalen.  Maar in de praktijk vinden leidinggevenden dat lastig,  door eigen drukke werkzaamheden of gewoon omdat het inderdaad lastig is om met je medewerker dit soort gesprekken te voeren. In de loop van de tijd komt het van kwaad tot erger. De medewerker geeft (onbewust) steeds meer signalen af maar er wordt niets aan gedaan. Op enig moment gaat een medewerker dan door de verzuimdrempel en belandt bij de bedrijfsarts op het spreekuur. Deze kan de medewerker en de werkgever adviseren om een interventie in te zetten. Maar er is dan al veel schade toegebracht en het kost vaak veel tijd om dan nog het tij te keren en weer gezond te worden. De tijd die verstrijkt tussen de eerste signalen en de werkelijke ziekmelding is soms wel twee tot drie jaar. In deze periode wordt de medewerker steeds minder productief. Hoe mooi zou het zijn als bij het eerste signaal al meteen actie ondernomen wordt? Het tij keren en terugkeren naar een gezonde manier van werken is dan veel minder ingrijpend. Psychisch verzuim terwijl iemand nog wel gewoon elke dag komt werken, noemen we mentaal verzuim. Iemand is er nog wel, maar levert niet meer de prestatie die verwacht wordt.

De duidelijkste signalen zijn: kort lontje, gelijk willen krijgen, alles als een persoonlijke aanval zien, klagen over de directie, zich slachtoffer voelen. Maar ook deadlines bij projecten niet halen, precies om 17.00u afsluiten, vaak griep, rood hoofd en proberen overal een excuus voor te zoeken, erkenning voor prestatie verlangen en teleurgesteld zijn als men die niet krijgt. Kortom, signalen te over.

Er zijn 3 verschillende mogelijkheden om nu te reageren:

  • Niets doen.
  • Het trainen van alle leidinggevenden -------- “Beterschap door Leiderschap” vraag info aan via deze link of stuur een mail aan info@bbcc.nl
  • Medewerkers de mogelijkheid geven om een gesprek met een buitenstaander te hebben waarbij ze samen eens gaan kijken hoe de vlag erbij hangt. We noemen dit een thermometer in de mentale gezondheid steken. ------------ “Oei-abonnement “ vraag info aan via deze link of stuur een mail aan info@bbcc.nl

Als ik je een advies mag geven; verschuil je niet langer, maar onderneem actie; voor jezelf, je organisatie maar vooral ook voor je medewerker!

Terug naar de E-zine