Klauwen met geld! Materiële kosten van ziekteverzuim

Materiële kosten van ziekteverzuim.

Uit onderzoek van arbodienstverlener ArboNed blijkt dat maar liefst 90% van de werkgevers geen idee heeft van de kosten van ziekteverzuim. Daarom hier even een rekenvoorbeeld:

Wanneer een werknemer één dag verzuimt, kost dat de werkgever gemiddeld € 250,-. Dit kan dus behoorlijk oplopen als het langer gaat duren. Maar wat kun je doen als werkgever? En hebben preventieve acties wel zin? Verzuim door fysieke klachten, dus als er iets met het lijf mis is, is vaak duidelijk en goed zichtbaar. Deze klachten hebben vaak ook een duidelijke prognose. Bij psychische klachten is dat allemaal niet zo helder en ontbreekt de grip bij de werkgever. Het grote verschil is ook dat, zelfs als er nog geen verzuim is, mensen vaak al langer klachten hebben en betrokkenheid en motivatie al eerder zijn verminderd (“mentaal verzuim”). De psychische klachten sluipen erin en zorgen vaak uiteindelijk voor langdurig verzuim. Het is een bekend fenomeen dat frequent kort verzuim - een duidelijk signaal voor psychische problemen - bij niet ingrijpen kan leiden tot langdurig ziekteverzuim.

Recent onderzoek van 365/Arboned onder ruim 300 werkgevers:

Veel werkgevers nemen het 'dagje ziek zijn' van de werknemer niet serieus. Van de respondenten geeft maar 20 procent aan verzuim te melden op de eerste dag. Vooral als het al bekend is dat het om kortdurig verzuim gaat, wordt melden als onnodige gezien. Frequent verzuim is een sterke voorbode van langdurige verzuim. 50 procent van de werknemers die frequent verzuim gaat het jaar daarop langdurige verzuimen. Daarnaast is het een voorbode van herhalend frequent verzuim. 61 procent heeft opnieuw een jaar met frequent verzuim.

"Is een werknemer vaker dan drie keer per jaar ziek, dan kan dat een signaal zijn van onderliggende psychische klachten of dreigend langdurig verzuim. Ons advies is dan – zelfs al is hij maar een dagje ziek - contact met de werknemer op te nemen om te kijken of er niet meer aan de hand is. Want dit patroon stopt niet als je als werkgever hier geen aandacht aan besteedt. Heeft het verzuim steeds een vergelijkbare oorzaak, dan loont het om al in een zeer vroeg stadium de oorzaak van het verzuim te bespreken en te bepalen hoe frequent of langdurig verzuim voorkomen kan worden," zo stelt 365/Arboned. (einde citaat)

Ook binnen úw organisatie is het dus van belang om stressklachten bij werknemers tijdig te signaleren en de werknemer hierover bijtijds in gesprek te laten gaan met leidinggevende, HRM-adviseur of de bedrijfsarts. De adviseur bekijkt dan of een doorverwijzing nodig is. Preventief inhuren van psychosociale begeleiding kost u gemiddeld 9 x € 150,- en dat is een fractie van de kosten van daadwerkelijke uitval. Maar het kan ook veel toegankelijker; zie het stukje over Fleur. Zij kon zelfstandig een beroep doen op een externe coach die verbonden is aan de werkgever. Het bespreekbaar maken van “mentaal verzuim” binnen de organisatie en mogelijkheden bieden om hier adequaat mee om te gaan wordt door medewerkers gevoeld als betrokkenheid van de werkgever.

Immateriële kosten van ziekteverzuim.

Behalve harde zaken zoals het doorbetalen van salaris voor de zieke werknemer zijn er nog veel andere kosten. Stress-verzuim uit zich in de beginfase in frequent kortdurend verzuim; verzuim waarvoor geen vervanger wordt aangetrokken en waarbij een beroep wordt gedaan op de flexibiliteit en spankracht van collega’s.

Nog te vaak wordt mentaal verzuim gezien als iets voor de zwakke medewerker. Maar juist de collega die écht hart voor de zaak heeft, die ook ’s avonds thuis nog even de post doet, die ook in het weekend even een stuk doorleest, die altijd bereikbaar is, die medewerker behoort tot de risicogroep. Als er thuis dan iets gebeurd of de balans wordt even verstoord, dan komt zo iemand in de gevarenzone.

Leer signalen te herkennen dat het niet goed gaat met een medewerker: hoofdpijn, korter lontje, verminderde productiviteit, ondanks extra inzet minder resultaat, humor verdwenen, alles serieuzer, minder innovatie, angst. Maar ook langer werken, deadlines niet meer halen, fouten maken zijn een indicatie. Er zijn zoveel signalen, maar bij ieder mens is het toch weer anders. Voor de leidinggevende is het ongrijpbaar en lastig en wordt het vaak weggewuifd als iets tijdelijks.

‘De omgeving’ van werknemers met overmatige stress heeft met de gevolgen van deze stress echter voortdurend te dealen. Een frustrerend effect op het enthousiasme en de betrokkenheid van een team ontstaat wanneer meerdere werknemers tegelijkertijd last hebben van overmatige stress. Dit kan een neerwaartse spiraal op gang brengen in het functioneren van deze teams. Uiteindelijk vertaalt dit zich altijd in neerwaartse druk op de opbrengsten,  of het nu de producten– of de dienstensector betreft.

Kortom: er valt een substantiële kostenbesparing te realiseren bij gericht anti-stressbeleid.

Terug naar de E-zine