Nummer 4, jaargang 5 2017

Jobhoppen, is dat nog wel van deze tijd?

Veel werknemers willen vandaag de dag een vaste baan. Maar liefst 62% streeft naar een contract voor onbepaalde tijd. Dit is een stijging van 12% ten opzichte van 2013. Juist nu de behoefte aan flexibiliteit op de arbeidsmarkt steeds meer vertaald wordt naar kortlopende contracten is bij werknemers de hang naar een langdurig dienstverband groter dan ooit. In dit nummer een idee om eens met andere ogen naar je organisatie te kijken en een pleidooi om elk jaar te “jobhoppen”!

Terug naar de E-zine