Gewijzigde Arbowet, enkele maatregelen op een rij

In de nieuwe Arbowet worden de volgende maatregelen aangepast: Basiscontract arbodienstverlening.

1 Werkgevers moeten minimumeisen voor gezond en veilig werk afspreken met bijvoorbeeld de bedrijfsarts en Arbodeskundige. Per 1 juli is zo’n basiscontract verplicht. In dit contract staan de minimale rechten en plichten van de werkgever, werknemer en de arbodienstverlener..

2 Spreekuur bedrijfsarts. Iedere werknemer heeft het recht om zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te bezoeken. Dit heeft als doel klachten en verzuim te voorkomen.

3 Second opinion. Twijfelt de werknemer aan het door de bedrijfsarts gegeven advies? Dan kan hij een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen.

4 Duidelijkere rol preventiemedewerker. Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een centrale rol in de nieuwe Arbowet. Een preventiemedewerker zorgt voor goede werkomstandigheden en werkt aan duurzame inzetbaarheid.

Elk bedrijf moest al ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. De preventiemedewerker heeft als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie zal nu met instemming van de OR of PVT plaatsvinden.

Grotere medewerkersbetrokkenheid.

Met de instemming op de persoon en de positie van de preventiemedewerker krijgt de OR meer betrokkenheid bij het arbobeleid. Daarnaast hebben de bedrijfsarts en andere Arbo-deskundigen de mogelijkheid om overleg te voeren met de OR, PVT of betrokken medewerkers. Werknemers en Arbo-deskundigen kunnen daardoor beter samenwerken en zijn zo goed betrokken bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken.

Wat is het profiel van de preventiemedewerker en hoeveel tijd is er nodig?

Ieder bedrijf met medewerkers is verplicht om een preventiemedewerker aan te wijzen. Maar wat doet een preventiemedewerker en hoeveel tijd gaat daar in zitten? Dat verschilt sterk per bedrijf.

Handige link die ik gevonden heb op internet is de Quick scan preventiemedewerker

http://profiel.inpreventie.nl/

Met deze quickscan wordt aan de hand van de bedrijfsgrootte, branche en risico's een indicatie gegeven van het profiel van de preventiemedewerker voor uw bedrijf.

U krijgt advies over:

  • de taken van de preventiemedewerker;
  • de benodigde kennis en vaardigheden;
  • een indicatie van de tijdsbesteding.

Mocht je nog vragen hebben, dan sta ik graag voor je klaar.

Terug naar de E-zine