eZine nummer 8 jaargang 5 2017

De Arbowet is (weer) gewijzigd, per 1 juli 2017. De vernieuwde Arbowet (officieel: de Arbeidsomstandighedenwet) moet werkgevers en werknemers meer betrekken bij gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Dit vooral om ziekte en verzuim nog meer te voorkomen (preventie). Maar wat betekent dit nu concreet voor jouw organisatie? In dit nummer van Optimaal Werken een uitleg speciaal over de “preventiemedewerker”. 

Terug naar de E-zine