Amplitie op de werkvloer

Amplitie-interventie (letterlijk: acties ter bevordering een positieve werksituatie; op versterking gericht en op het psychisch welbevinden van medewerkers), is nog relatief nieuw. Tot nu toe werd coaching veelal ingezet bij disfunctioneren of bij het voorkomen of bekorten van verzuim.

Maar amplitie, het blootleggen en bevorderen van aanwezige potentie is leuk voor de medewerker en vooral goed voor de organisatie. De sessies zijn veelal vrolijk. De medewerker vindt een traject leuk omdat juist de zaken die goed gaan benadrukt worden. De nadruk ligt op ontwikkelen van talent, het juist benadrukken van de dingen die wél goed gaan. (Bijvoorbeeld; als pianospelen leuk is, krijgt de coachee extra pianoles).

De reikwijdte van zo’n coachingstraject is groter dan alleen die werknemer. Als de medewerker gestimuleerd wordt om zich te ontwikkelen komt dit ten goede aan zijn bevlogenheid. Als de bevlogenheid van het individu groter is heeft dat zijn weerslag op de hele afdeling en dus op de organisatie als geheel. Medewerkers die een grote bevlogenheid hebben worden door collega’s positief beoordeeld, zijn minder vaak ziek, switchen minder snel van baan, nemen extra taken op zich, kennen geen burn-out en zijn productiever.

Bevlogenheid kent drie elementen:

  1. Vitaliteit = energieniveau waardoor men zich fit voelt, mentale veerkracht en doorzettingsvermogen.
  2. Toewijding = betrokkenheid bij het werk, trots en enthousiasme.
  3. Absorptie = op plezierige wijze opgaan in het werk, het werk niet los willen laten.

Soms zijn het maar kleine ontwikkelpunten die medewerkers als coachingsvraag meenemen. De interventie hoeft dan ook niet lang te duren. In het verhaal van Miranda kwam zij met een ontwikkelpunt dat we hebben opgepakt om haar vastgelopen carrière weer een boost te geven. Ze deed weliswaar haar werk goed, maar ze had net dat ene zetje nodig om door te groeien.

Terug naar de E-zine