33 P&O headlines uit het regeerakkoord

 • Weer na 3 jaar recht op een vast contract,
 • Loondoorbetalingsplicht bij ziekte: van 2 jaar terug naar 1 jaar voor de “kleine” werkgevers,
 • Straks hogere WW-premie voor tijdelijke contracten,
 • Instroom in WGA weegt straks maar 5 jaar mee, i.p.v. 10 jaar,
 • Invoer maatschappelijke diensttijd jongeren,
 • Laag tarief voor ZZP-er: automatische arbeidsovereenkomst,
 • Proeftijd vast contract gaat naar 5 maanden,
 • Vanaf 2020 wekenlang vaderschapsverlof,
 • Onbelaste vrijwilligersvergoeding omhoog met € 200,-,
 • Straks meteen recht op transitievergoeding,
 • Verruiming adoptieverlof naar 6 weken,
 • Verbetering arbeidsvoorwaarden in primair onderwijs,
 • Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie krijgt vervolg,
 • Opdrachtgeversverklaring biedt vooraf zekerheid bij ZZP-er,
 • In één keer pensioen opnemen,
 • Extra voorzieningenondersteuning voor mantelzorgers,
 • Ontslag straks weer makkelijker, kost wel meer,
 • Loonkostensubsidie ingeruild voor dispensatie: geen LIV,
 • Lagere transitievergoeding door investering in inzetbaarheid,
 • Geen verschijningsplicht meer bij 0-urencontract,
 • Leeftijdsafhankelijke pensioenpremie voor iedereen,
 • T+2-regel participatiewet definitief afgeschaft,
 • Verruiming heffingskortingen moet werken loonender maken,
 • Compensatie transitievergoeding na ziekte gaat door,
 • Strenge regels voor nieuwe instroom WGA,
 • Kilometerheffing vrachtauto’s,
 • Zelf persoonsgegevens delen bij de overheid,
 • Ruimere overbruggingsregeling kleine werkgevers,
 • Tewerkstellingsvergunning straks voor 3 jaar verleend,
 • Nieuw pensioenstelsel: iedereen zijn eigen potje,
 • Wet DBA sterft stille dood in regeerakkoord 2017,
 • 26 weken wachttijd WW voor migranten,
 • Regels voor payrolling gaan op de schop.
Terug naar de E-zine