Nummer 6, jaargang 5 2017

Verschuiving oorzaken van verzuim

Wist je dat 49% van de mensen die gebruik maken van een WIA/WAO, WAZ/ Wajong-uitkering dit moeten doen omdat ze psychische problemen hebben? Ter vergelijking: ziekten aan het bewegingsapparaat is maar in 19% van de gevallen de reden. 65% van de medewerkers die naar de bedrijfsarts gaan hebben last van psychische druk. Hoognodig dus dat je als werkgever hier iets mee gaat doen! En dan bedoel ik vooral het tijdig signaleren en actie ondernemen om daarmee te voorkomen dat de medewerker gaat uitvallen. In dit nummer van Optimaal Werken : Preventie.

Terug naar de E-zine